Vi gör ditt hem rent och fräscht

Om oss

HSB Omsorg AB är sedan 1993 en del av HSB-kooperativet och arbetar med ett flertal verksamheter inom äldreomsorg och service. I våra tjänster ingår det mesta inom hemtjänst, äldreboenden och RUT-tjänster i Stockholmsområdet. Vi erbjuder vård och omsorg både i egen regi och på entreprenad. Vi är ett helägt dotterbolag till HSB Stockholm.

Våra tjänster är tillgängliga för alla i Stockholmsområdet – våra kunder behöver alltså inte vara med i HSB.

Grundtanken i vår verksamhet är att du själv utformar din omsorg och blir bemött med respekt. Vår vision är att vi ska ha bästa tänkbara anseende och bli det självklara valet inom både omsorg och städtjänster.

Vi genomför regelbundna utvärderingar av kundnöjdhet där vi frågar om hur kunderna upplever kvaliteten på våra RUT-tjänster.  Dessa leder till handlingsplaner som kan hjälpa oss med det aktiva förbättringsarbetet ute i våra olika verksamheter.